Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Czasowniki  >>  Czasowniki złożone - Phrasal verbs

Czasowniki złożone - Phrasal verbs

act like - zachowywać się jak (ktoś lub coś)
act on - postępować według czyichś wskazówek, rad, sugestii
act up - nie działać prawidłowo, nawalać
act upon - reagować z czymś, oddziaływać
add to - powiększyć, pogłębić
add up - sumować się (do sumy, kwoty), mieć sens, tworzyć logiczną całość
adhere to - trzymać się zasad, być wiernym komuś lub czemuś
aim at - dążyć do czegoś, zmierzać
answer back - odpowiadać niegrzecznie, pyskować
answer for - ręczyć za coś, ponosić odpowiedzialność
ask after - pytać się o kogoś, dopytywać się
ask around - pytać przypadkowo napotkane osoby, np. o drogę
ask for - prosić do telefonu, pytać o kogoś
ask out - zaprosić kogoś (do kina, klubu, kawiarni)
ask over - zaprosić kogoś do domu
ask round - zaprosić kogoś do domu
ask sb in - zaprosić kogoś by wszedł do środka
ask sb out - zaprosić kogoś na randkę
associate with - łączyć, wiązać coś z czymś, powiązywać


Powyżej prezentujemy tzw. phrasal verbs - angielskie czasowniki złożone, składające się z odmiennej formy czasownika podstawowego oraz nieodmiennego przyimka / przyimków.

Należy zauważyć, iż w wielu przypadkach niemal niemożliwym jest wykazanie podobieństwa znaczeniowego w obrębie grupy wyrazów zbudowanych w oparciu o ten sam czasownik podstawowy, np. look - patrzeć, look after - opiekować się, look for - szukać. Nie istnieją też jasne powiązania pomiędzy dodawanymi przyimkami a końcowym znaczeniem czasownika, w związku z czym jedynym kluczem do poprawnego rozumienia angielskich phrasal verbs jest pamięciowe ich przyswojenie. Nasza lista zawiera 969 phrasal verbs i ciągle się rozwija.
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl