Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Czasowniki  >>  Czasowniki złożone - Phrasal verbs

Czasowniki złożone - Phrasal verbs


laugh at - śmiać się, wyśmiewać
laugh off - ukrywać śmiechem (niezręczną sytuację)
laugh sth off - obracać w żart
lavish on - obdarowywać, rozdawać
lavish upon - rozdawać, zarzucać
lay down - odkładać na bok, rezygnować, rysować, kreślić
lay off - zwalniać z pracy, odpocząć, odsapnąć
lay out - planować, projektować, rozkładać
lay up - odkładać, oszczędzać, ciułać
leave aside - odkładać na potem
leave behind - pozostawiać
leave off - przestawać
leave out - opuszczać, pomijać
leave over - odkładać, pozostawiać
let down - upokarzać, osłabiać
let in - przeciekać, przepuszczać
let in for sth - wdawać się w coś
let in on - wtajemniczać, ujawniać
let into - wpuszczać, zezwalać na wejście
let off sth - darować (karę), odpalać
let on - wygadać się
let out - uwalniać, wypuszczać, wydawać
let sb down - zawodzić kogoś
let sb/sth through - przepuścić
let up - zmniejszać się, tracić na sile
lie about - poniewierać się
lie ahead - mieć się wydarzyć
lie around - poniewierać się, wylegiwać się
lie down - kłaść się
lie in - zostać dłużej w łóżku, pospać sobie
lie with - mieć stosunek płciowy, obcować
light up - oświetlać, zapalać
line in - wyrysować
line out - zakreślać
line up - ustawić w rzędzie, uszeregować
litter sth up - zaśmiecać
live down - odkupywać, naprawić dawne przewinienia
live in - mieszkać w miejscu pracy
live on - przetrwać, być nadal żywym
live out - mieszkać poza miejscem pracy
live through - przetrzymywać, przeżywać
live up - żyć zgodnie z
live up to - spełniać, zadowalać
lock away - zamykać w więzieniu
lock in - brać pod klucz
lock out - zamykać na klucz
lock up - aresztować, wsadzić, zamrażać
log in - zalogować się
log out - wylogować się
long for - tęsknić, pragnąć
look about - rozglądać się
look after - opiekować się
look ahead - patrzeć przed siebie, patrzeć w przyszłość
look around - rozglądać się
look around for sb - rozglądać się za kimś
look at - patrzeć, przyglądać się
look away - odwracać wzrok
look back - spoglądać w przeszłość, wspominać
look back on - wracać myślami do czegoś
look down on - pogardzać, patrzeć z góry
look for - szukać
look forward - oczekiwać, mieć nadzieję
look forward to - cieszyć się na coś, nie móc się doczekać
look in - zaglądać, obejrzeć
look into - rozpatrywać, zbadać
look like - wyglądać na, wyglądać jak
look on - przyglądać się, patrzeć na
look out - uważaj! (ostrzeżenie), wyglądać przez okno, wypatrywać
look out for - wypatrywać, wyszukiwać
look over - przejrzeć
look round - rozejrzeć się tu i tam, oglądać, badać możliwości
look sb up - odwiedzić po dłuższym czasie
look through - przejrzeć
look to sth - zwracać się do
look up - znajdować, odszukiwać, wyszukiwać
look up to - podziwiać
look upon - rozważać, traktować
loom up - wynurzać się z mgły
luck out - mieć farta
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl