Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Przysłowia angielskie

Przysłowia angielskie

Poniżej prezentujemy wybrane przysłowia i powiedzenia angielskie. Z racji istnienia wielu różnic kulturowych, dosłowne tłumaczenie poszczególnych sentencji nie oddawałoby ich prawdziwego sensu. Stąd też dla każdej maksymy angielskiej staraliśmy się dopasować jej polski odpowiednik znaczeniowy, rezygnując z dokładnego przekładu.

Życzymy miłej nauki!


A bad workman blames his tools.
Złej baletnicy wadzi rąbek u spódnicy.

A barking dog never bites.
Krowa, która głośno ryczy, mało mleka daje.

A bird in the hand is worth two in the bush.
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

A friend in need is a friend indeed.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

All is fair in love and war.
W miłości i na wojnie wszystko dozwolone.

All is well that ends well.
Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

All roads lead to Rome.
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

All that glitters is not gold.
Nie wszystko złoto, co się świeci.

All things come to him who waits.
Cierpliwość popłaca.

An eye for an eye and a tooth for a tooth.
Oko za oko, ząb za ząb.

As you make your bed so you must lie in it.
Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.

Bad news travels fast.
Złe wiadomości szybko się rozchodzą.

Beggars can’t be choosers.
Gdy się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.

Better be safe than sorry.
Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.

Better late then never.
Lepiej późno niż wcale.

Better safe then sorry.
Lepiej nosić niż się prosić.

Birds of a feather flock together.
Ciągnie swój do swego.

Charity begins at home.
Bliższa koszula ciału.

Children should be seen and not heard.
Dzieci i ryby głosu nie mają.

Clothes do not make the man.
Nie szata zdobi człowieka.

Curiosity killed the cat.
Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.

Don’t count your chickens before they are hatched.
Nie chwal dnia przed zachodem słońca.

Every cloud has a silver lining.
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Everything comes to those who wait.
Cierpliwość popłaca.

Fortune favours the brave.
Szczęście sprzyja odważnym.

God helps those who help themselves.
Strzeżonego Pan Bóg strzeże.

Haste makes waste.
Co nagle, to po diable.

He laughs best who laughs last.
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.

He who lives by the sword shall die by the sword.
Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.

Honesty is the best policy.
Uczciwość popłaca.

It never rains but pours.
Nieszczęścia chodzą parami.

Let sleeping dogs lie.
Nie wywołuj wilka z lasu.

Love is blind.
Miłość jest ślepa.

Make hay while the sun shines.
Kuj żelazo, póki gorące.

Money does not bring happiness.
Pieniądze szczęścia nie dają.

Money talks.
Pieniądz może wszystko.

Never judge a book by its cover.
Nie osądzaj książki po okładce.

Never look a gift-horse in the mouth.
Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

Never put off until tomorrow what can be done today.
Co możesz zrobić jutro, zrób dziś.

No gain without pain.
Bez pracy nie ma kołaczy.

No news is good news.
Brak wiadomości to dobra wiadomość.

No pain no gain.
Bez pracy nie ma kołaczy.

One man’s meat is another man’s poison.
Wszystkim nie dogodzisz.

One swallow does not make a summer.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Out of sight out of mind.
Co z oczu, to z serca.

Practice makes perfect.
Trening czyni mistrza.

Rome was not built in a day.
Nie od razu Kraków zbudowano.

Seeing is believing.
Zobaczyć znaczy uwierzyć.

Speech is silver, silence is golden.
Mowa jest srebrem, milczenie złotem.

Strike while the iron’s hot.
Kuj żelazo, póki gorące.

That’s the straw that broke the camel’s back.
To była kropla, która przepełniła czarę.

The early bird catches the worm.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

The grass is always greener on the other side of the fence.
Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.

There are plenty of other fish in the sea.
Nie on jeden na świecie.

There is no place like home.
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

There’s no smoke without fire.
Nie ma dymu bez ognia.

Three times a charm.
Do trzech razy sztuka.

Time is money.
Czas to pieniądz.

Time is the great healer.
Czas leczy rany.

Too many cooks spoil the broth.
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.

Variety is the spice of life.
Urozmaicenie to przyprawa życia.

Waste not want not.
Nie marnuj, a nie będziesz w potrzebie.

When in Rome, do as Romans do.
Jeśli wszedłeś między wrony, musisz krakać tak, jak one.

Where there’s a will, there’s a way.
Dla chcącego nic trudnego.

While there is a life there is a hope.
Póki się żyje, nie wolno tracić nadziei.

You can’t make an omelette without breaking eggs.
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.

You can’t teach an old dog new tricks.
Starego psa nie nauczysz nowych sztuczek.

Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl