Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Teksty użytkowe  >>  Podanie o pracę - Letter of application - list formalny

Podanie o pracę (Letter of application)

Tworząc wzór listu motywacyjnego, dołożyliśmy wszelkich starań, by przybrał on jak najbardziej uniwersalny kształt. Stąd też proponowane w nim sformułowania sprawdzą się doskonale podczas aplikowania na dowolne stanowisko.

Pamiętamy również o abiturientach, którzy z podobnym typem tekstu mogą spotkać się podczas pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, w związku z czym staraliśmy się zawrzeć w naszej propozycji te punkty, których realizacji wymagają polecenia maturalne, a zatem:
 • informację o tym, skąd dowiedzieliśmy się o ogłoszeniu,
 • informację na temat stanowiska, o które się ubiegamy,
 • opis swoich kwalifikacji, ukończonych kursów itp.,
 • opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
 • charakterystykę własnych predyspozycji do wykonywania danego zawodu,
 • prośbę o możliwość zaprezentowania swojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • informację o poprzednich pracodawcach, do których można zwrócić się z prośbą o referencje,
 • prośbę o odpowiedź.
List pisany jest zgodnie z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych, charakterystycznych dla tego typu pisma, a więc:
 • wykorzystano obowiązujące zwroty grzecznościowe,
 • uwzględniono stosowny podział na poszczególne akapity,
 • zastosowano oficjalne słownictwo i konstrukcje gramatyczne (np. stronę bierną),
 • zrezygnowano z użycia skrótów.Dear Sir or Madam,

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


I am writing in response to your advertisement, which was published in “Dziennik Zachodni” (lub inne źródło), connected with a (holiday) job offer. I am very interested in it and I would like to apply for the position of journalist (waiter, waitress, babysitter itd. – stanowisko, o jakie się ubiegamy).

Piszę w odpowiedzi na Pana / Pani ogłoszenie, które zostało opublikowane w „Dzienniku Zachodnim” (lub inne źródło), dotyczące oferty pracy (wakacyjnej). Jestem nią bardzo zainteresowany / zainteresowana i chciałbym / chciałabym ubiegać się o stanowisko dziennikarza (kelnera, kelnerki, opiekunki do dziecka itd. - stanowisko, o jakie się ubiegamy).

I have just finished a cookery (an English, a German, a typing - typ ukończonego kursu) course. Moreover I speak Russian (lub inny język) fluently.

Właśnie ukończyłem / ukończyłam kurs gotowania (angielskiego, niemieckiego, pisania na maszynie - typ ukończonego kursu). Ponadto płynnie porozumiewam się w języku w rosyjskim (lub innym).

I have worked with different kinds of people, including adolescents.

Pracowałem / pracowałam z różnymi typami ludzi, włączając osoby niepełnoletnie.

I give an impression of reliability and friendliness in all my deeds. I always keep my head in an emergency and find it very easy to co-operate with other people.

We wszystkich moich poczynaniach sprawiam wrażanie osoby rzetelnej i przyjacielskiej. Jestem zawsze przygotowany / przygotowana na różne ewentualności i z łatwością nawiązuję współpracę z innymi ludźmi.

In addition, I am a creative person with big imagination and thousands of ideas in one minute. This makes me a suitable person to work as a / an (zawód). I am extremely dedicated to my work and always try to do my best.

Dodatkowo jestem osobą kreatywną: posiadam ogromną wyobraźnię i mnóstwo pomysłów. To czyni mnie odpowiednim kandydatem / odpowiednią kandydatką do pracy w charakterze (zawód). Jestem niezwykle oddany / oddana swojej pracy i zawsze staram się wykonywać ją jak najlepiej.

For all these reasons, I believe I would have much to contribute and would certainly acquit myself well of my duties.

W związku z powyższym wierzę, iż będę miał / miała wiele do zaoferowania i z pewnością dobrze wywiążę się ze swoich obowiązków.

I would be very grateful if I could be asked for coming for the interview.

Byłbym / byłabym bardzo zobowiązany / zobowiązana, gdyby zaproszono mnie na rozmowę kwalifikacyjną.

I am enclosing the names of two referees from Warsaw (lub jakakolwiek miejscowość), whom you can contact for further information.

Dołączam nazwiska dwóch osób z Warszawy, które mogą wystawić mi referencje i do których można zwrócić się o dalsze informacje na mój temat.


I am looking forward to hearing from you.

Z niecierpliwością czekam na odpowiedź.


Yours faithfully,

Z poważaniem,


XYZ
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl