Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Czasowniki  >>  Czasowniki nieregularne - Irregular verbs

Czasowniki nieregularne - Irregular verbs


Poniżej prezentujemy zestawienie angielskich czasowników nieregularnych wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Kolumna pierwsza przedstawia bezokoliczniki - podstawowe formy czasowników, umożliwiające lokalizację danego wyrazu w słowniku. Ponadto są one wykorzystywane m.in. do budowy zdań w czasie Future Simple oraz po drobnych modyfikacjach - w czasie Present Simple.

Kolumna druga zawiera formy niezbędne do budowy zdań twierdzących w czasie Past Simple.

Kolumna trzecia wydaje się najbardziej użyteczna, gdyż jej znajomość pozwala tworzyć wypowiedzi m.in. w czasach: Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect oraz w stronie biernej.


Infinitive - BezokolicznikPast Simple - Czas przeszły prostyPast Participle - Imiesłów biernyTłumaczenie
abideabided / abodeabided / abodewytrzymywać, znosić, trwać, pozostawać
arisearosearisenpowstawać, pojawiać się
awakeawokeawoken / awakedbudzić się
bewas, werebeenbyć
bearboreborn / bornenosić
beatbeatbeatenbić, uderzać, pokonywać
becomebecamebecomezostawać (kimś), stawać się
befallbefellbefallenprzytrafiać się, zdarzać się
begetbegotbegottenzrodzić, spowodować, wywołać
beginbeganbegunzaczynać (się), rozpoczynać
beholdbeheldbeheldujrzeć, zobaczyć, spostrzec
bendbentbentpochylić się, zgiąć się
bereavebereft / bereavedbereft / bereavedpozbawiać, osamotnić
beseechbesought / beseechedbesought / beseechedbłagać, zaklinać, upraszać
besetbesetbesetdręczyć, prześladować, napastować, oblegać, osaczać
bestridebestrodebestriddensiadać okrakiem, dosiadać (np. konia)
betbet / bettedbet / bettedzakładać się, postawić na coś
betakebetookbetakenudawać się (gdzieś), uciec się (do czegoś)
bid (I)badebiddenkazać, rozkazać
bid (II)bidbidlicytować, zaoferować cenę
bindboundboundprzywiązywać, związywać, uwiązywać
bitebitbittengryźć, kąsać, przygryzać, nadgryzać, odgryzać
bleedbledbledkrwawić, ulatniać się (o gazie)
blessblessed / blestblessed / blestbłogosławić
blowblewblowndmuchać, dąć, wiać, wysiąkać (nos), rozkwitać
breakbrokebrokentłuc, łamać, pogruchotać, zepsuć (się)
breedbredbredhodować
bringbroughtbroughtprzynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, nanieść, zmusić się
broadcastbroadcastbroadcastemitować, nadawać
browbeatbrowbeatbrowbeatenzastraszyć, sterroryzować, zmusić do czegoś, onieśmielić
buildbuiltbuiltbudować
burnburned / burntburned / burntpalić, parzyć, podpalać, spalać (się)
burstburstburstrozrywać, rozsadzać, pękać, wybuchać
bustbustbustrozbijać, rozwalać, bankrutować, aresztować
buyboughtboughtkupować, nabywać
cancouldbeen able tomóc, umieć, potrafić, mieć możliwość, mieć pozwolenie
castcastcastrzucać, ciskać, obsadzać, obsadzić
catchcaughtcaughtłapać, złapać, chwycić, złowić
chidechid / chidedchidden / chidedkarcić, strofować, besztać
choosechosechosenwybierać, typować
clingclungclungprzylgnąć, przywierać, trzymać (się) kurczowo
comecamecomeprzychodzić, przyjeżdżać, przybywać, nadciągać
costcostcostkosztować
creepcreptcreptskradać się, czołgać się, pełzać, cierpnąć (o skórze)
cutcutcutkroić, ciąć, kaleczyć (się), przecinać
dealdealtdealtpostępować, rozdzielać, dotyczyć, traktować
digdugdugkopać, poszukiwać
divediveddivednurkować, zanurzać (się)
dodiddonerobić, czynić, zajmować się
drawdrewdrawnrysować, losować, wyciągać
dreamdreamed / dreamtdreamed / dreamtśnić, marzyć
drinkdrankdrunkpić
drivedrovedrivenkierować (samochodem), prowadzić (pojazd)
dwelldwelt / dwelleddwelt / dwelledmieszkać
eatateeatenjeść
fallfellfallenupaść, spadać
feedfedfedkarmić, żywić
feelfeltfeltczuć
fightfoughtfoughtwalczyć, bić się
findfoundfoundznaleźć, umieszczać, montować
fitfitfitpasować
fleefledfleduciekać, zbiec
flingflungflungciskać, rzucać
flyflewflownlatać
forbidforbade / forbadforbiddenzakazać, zabraniać
forecastforecastforecastzapowiadać, przepowiadać
foreseeforesawforeseenprzewidywać
foretellforetoldforetoldprzepowiadać
forgetforgotforgottenzapominać, zapomnieć
forgiveforgaveforgivenwybaczać
foregoforewentforegonepoprzedzać, zrzekać się
forsakeforsookforsakenporzucać, opuszczać
forswearforsworeforswornkończyć z czymś, zaprzestawać
freezefrozefrozenzamarzać, mrozić
gainsaygainsaidgainsaidzaprzeczać, poddawać w wątpliwość, polemizować
getgotgotdostać, zdobyć, otrzymać
girdgirded / girtgirded / girtprzepasywać, podpiąć, przypiąć, otaczać
givegavegivendawać, wręczać, ofiarować
gowentgoneiść
grindgroundgroundmleć, kruszyć
growgrewgrownrosnąć, wzrastać
hamstringhamstringed / hamstrunghamstringed / hamstrungkrępować, ograniczać, paraliżować
hanghung / hangedhung / hangedpowiesić, wieszać, wisieć
havehadhadmieć, posiadać
hearheardheardsłyszeć
heaveheaved / hoveheaved / hovepodnosić, dźwigać, przepychać
hewhewedhewnrąbać
hidehidhidden / hidschować, skrywać, ukryć
hithithituderzyć, uderzać
holdheldheldtrzymać, zatrzymywać
hurthurthurtranić, robić krzywdę
inputinputted / inputinputted / inputwkładać, dostarczać
insetinset / insettedinset / insettedwstawiać, wklejać
interbreedinterbredinterbredkrzyżować (gatunki)
interweaveinterwoveinterwovenprzeplatać, splatać, tkać
keepkeptkepttrzymać, zachować
kneelknelt / knelledknelt / kneeledklęczeć
knitknitted / knitknitted / knitrobić na drutach
knowknewknownwiedzieć, znać
laylaidlaidkłaść
leadledledprowadzić
leanleaned / leantleaned / leantpochylać się
leapleapt / leapedleapt / leapedskakać
learnlearned / learntlearned / learntuczyć się
leaveleftleftzostawiać, wychodzić, opuszczać
lendlentlentpożyczać (komuś)
letletletpozwolić
lielaylainleżeć
lightlit / lightedlit / lightedoświetlać, zapalać
loselostlostgubić, tracić
makemademaderobić, wytwarzać
maymightbeen able tomóc, mieć pozwolenie
meanmeantmeantznaczyć, oznaczać, mieć na myśli
meetmetmetspotykać, widywać
miscastmiscastmiscastźle obsadzić rolę (w filmie, w spektaklu)
mishearmisheardmisheardprzesłyszeć się
mislaymislaidmislaidzapodziać, zagubić
misleadmisledmisledwprowadzać w błąd, zwodzić, mylić
misreadmisreadmisreadźle przeczytać
misspellmisspelt / misspelledmisspelt / misspelledrobić błędy ortograficznie
misspendmisspentmisspentmarnować, trwonić, tracić
mistakemistookmistakenpomylić (się)
misunderstandmisunderstoodmisunderstoodzrozumieć błędnie
mowmowedmown / mowedkosić, ścinać, strzyc
outbidoutbidoutbidprzelicytować
outdooutdidoutdonepokonywać, przewyższać, być lepszym
outgrowoutgrewoutgrownprzerastać (kogoś), wyrastać (z ubrania)
outrideoutrodeoutriddenprześcigać, wyprzedzać
outrunoutranoutrunprześcigać, wyprzedzać
outselloutsoldoutsoldsprzedawać się lepiej
outshineoutshoneoutshoneprzyćmiewać (innych), być lepszym
overbearoverboreoverbornepokonywać, zwyciężać, górować
overcastovercastovercastchmurzyć się
overcomeovercameovercomeprzezwyciężać, pokonywać, zwalczać
overdooverdidoverdoneprzesadzać (z czymś)
overdrawoverdrewoverdrawnprzekroczyć stan konta, wystawić czek bez pokrycia
overeatoverateovereatenprzejadać się
overhangoverhungoverhungzwisać
overhearoverheardoverheardpodsłuchiwać
overlayoverlaidoverlaidnakładać (np. farbę), pokrywać
overpayoverpaidoverpaidprzepłacać, nadpłacać
overrideoverrodeoverriddenlekceważyć, bagatelizować
overrunoverranoverrundokonywać najazdu, najeżdżać
overseeoversawoverseennadzorować, doglądać, kontrolować
overselloversoldoversoldprzeceniać, zawyżać wartość
overshootovershotovershotprzestrzelić, przesadzić (z czymś), przejechać za daleko (mijając cel)
oversleepoversleptoversleptzaspać, przespać coś
overtakeovertookovertakenprześcigać, wyprzedzać, zaskakiwać
overthrowoverthrewoverthrownburzyć, obalać, doprowadzać do upadku
partakepartookpartakenposilić się, uczestniczyć
paypaidpaidpłacić
pleadpleaded / pledpleaded / pledbłagać
pre-setpre-setpre-setustawić coś wcześniej, ustawić wstępnie
proofreadproofreadproofreadczytać i robić korektę tekstu
proveprovedproved / provenudowadniać, wykazać
putputputkłaść, wkładać
quitquitquitzrezygnować, rzucić (pracę), odejść (z pracy)
readreadreadczytać
rebindreboundreboundpowtórnie oprawiać książkę
rebuildrebuiltrebuiltodbudowywać
recastrecastrecastprzerabiać, przekształcać
redoredidredoneprzerobić, poprawić, zmienić
relayrelaidrelaidpowtórnie ułożyć, położyć po raz kolejny (np. płyty chodnikowe)
remakeremaderemadeprzerabiać, robić powtórnie
rendrentrentdrzeć, targać, rozdzierać
repayrepaidrepaidrewanżować się, odpłacać się, odwdzięczać się
rerunreranrerunodtwarzać ponownie (np. płytę CD)
resellresoldresoldodsprzedawać
resetresetresetzmieniać ustawienia, resetować
resitresatresatpowtarzać egzamin, poprawiać niezdany egzamin
rethinkrethoughtrethoughtprzemyśleć
rewindrewoundrewoundprzewijać (np. film)
rewriterewroterewrittenprzepisywać, poprawiać, ulepszać
ridrid / riddedrid / riddedoczyszczać, pozbywać się
rideroderiddenjeździć (np. konno, na rowerze)
ringrangrungdzwonić, telefonować
riseroserisenrosnąć, wzrastać
runranrunbiec
sawsawedsawn / sawedpiłować, przepiłowywać
saysaidsaidpowiedzieć, wymówić, wyrażać
seesawseenwidzieć, spotykać (się), rozumieć, wyobrażać sobie
seeksoughtsoughtszukać
sellsoldsoldsprzedawać
sendsentsentwysyłać
setsetsetnastawić, ustawiać
sewsewedsewn / sewedszyć
shakeshookshakentrząść, potrząsać
shearshearedshorn / shearedstrzyc, przystrzygać, ścinać
shedshedshedzrzucać z siebie, pozbywać się, tracić (np. włosy)
shineshone / shinedshone / shinedświecić, pobłyskiwać, lśnić
shitshit / shatshit / shatwypróżniać się [wulgaryzm]
shoeshodshodobuwać, zakładać buty, podkuwać (konia)
shootshotshotstrzelać
showshowedshown / showedpokazywać
shrinkshrank / shrunkshrunkkurczyć się, zbiegać się (np. w praniu)
shutshutshutzamykać (się), zatrzaskiwać
singsangsungśpiewać
sinksank / sunksunktonąć
sitsatsatsiadać, siedzieć
slayslewslainzabijać, powalać
sleepsleptsleptspać
slideslidslidślizgać się
slingslungslungpodwiesić
slitslitslitrozcinać
smellsmelt / smelledsmelt / smelledpachnieć, wąchać, czuć zapach
smitesmotesmittenuderzyć, porazić, walnąć
sowsowedsown / sowedsiać, wysiewać
speakspokespokenmówić, porozumiewać się w obcym języku
speedsped / speededsped / speededspieszyć się, pędzić
spellspelt / spelledspelt / spelledprzeliterować, zaklinać
spendspentspentspędzać, wydawać (pieniądze)
spillspilt / spilledspilt / spilledrozlewać
spinspun / spanspunprząść, wirować, obracać (się)
spitspat / spitspat / spitpluć
splitsplitsplitdzielić, rozdzielać, rozszczepiać
spoilspoiled / spoiltspoiled / spoiltpsuć
spoon-feedspoon-fedspoon-fedwyręczać, podawać wszystko gotowe
spotlightspotlighted / spotlitspotlighted / spotlitnaświetlać (sytuację)
spreadspreadspreadrozkładać, rozpościerać, rozciągać, rozpowszechniać, rozprzestrzeniać
springsprang / sprungsprungskakać
standstoodstoodstać, wstawać, znosić (np. niewygody)
stealstolestolenkraść
stickstuckstuckwtykać, przyklejać
stingstungstungkłuć, użądlić
stinkstank / stunkstunkśmierdzieć, cuchnąć
strewstrewedstrewn / strewedporozrzucać
stridestrodestriddenprzekraczać, kroczyć
strikestruckstruckuderzać
stringstrungstrungnaciągać
strivestrove / strivedstriven / strivedusiłować, dążyć do czegoś
swearsworeswornkląć, przeklinać
sweepsweptsweptzamiatać
swellswelledswollen / swellednapuchnąć, nabrzmiewać
swimswamswumpływać
swingswungswungkołysać (się), machać czymś
taketooktakenbrać
teachtaughttaughtnauczać, uczyć kogoś
teartoretornrwać, drzeć (w kawałki)
telltoldtoldopowiadać, powiedzieć
thinkthoughtthoughtmyśleć, sądzić (że...), uważać (że...)
thrivethrived / throvethriveddobrze się rozwijać
throwthrewthrownrzucać
thrustthrustthrustdźgać, wbijać
treadtrodtrodden / troddeptać, stąpać
unbendunbentunbentprostować się, rozluźniać się, relaksować się
unbindunboundunboundrozwiązywać, rozpuszczać (np. włosy)
underlieunderlayunderlaidstanowić podstawę, być podstawą
undersellundersoldundersoldsprzedawać po niższej cenie
understandunderstoodunderstoodrozumieć, zdawać sobie sprawę
undertakeundertookundertakenpodejmować się, obiecywać, brać na siebie
underwriteunderwroteunderwrittenporęczać swoim nazwiskiem
undoundidundonerozwiązywać, niszczyć, niweczyć
unwindunwoundunwoundodwijać, rozwijać, relaksować się, odpoczywać
upholdupheldupheldpodtrzymywać, popierać
upsetupsetupsetdenerwować, irytować, zmartwić, psuć
wakewoke / wakedwoken / wakedbudzić (się)
wearworewornnosić (ubranie), mieć na sobie
weavewovewoventkać, wplatać
wedwedded / wedwedded / wedpoślubiać, brać ślub, żenić się
weepweptweptpłakać, szlochać, opłakiwać
wetwetted / wetwetted / wetzwilżać
winwonwonwygrać, zwyciężyć
windwoundwoundnawijać, obwijać, zwijać, nakręcać (zegar)
withdrawwithdrewwithdrawncofać się, unieważniać
withholdwithheldwithheldodmawiać, wstrzymywać, hamować
withstandwithstoodwithstoodwytrzymywać, powstrzymywać, przeciwstawiać się, opierać się
wringwrungwrungwykręcać, wyciskać
writewrotewrittenpisać
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl