Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Czasy gramatyczne  >>  The Future Simple Tense

The Future Simple Tense (czas przyszły prosty)


Konstrukcja

Zdania twierdzące:

podmiot + orzeczenie (will + bezokolicznik) + reszta zdania


Will to tzw. operator, czyli nieprzetłumaczalna cząstka, która jest informacją gramatyczną o zastosowanym czasie.


Przykłady:

I will go to school.
Pójdę do szkoły.

You will play the piano very well.
Zagrasz na pianinie bardzo dobrze.

He will go to dentist.
On pójdzie do dentysty.

She will try to understand Maths.
Ona spróbuje zrozumieć matematykę.

It will probably snow.
Prawdopodobnie spadnie śnieg.

We will come to you.
Przyjdziemy do ciebie.

They will learn German.
Oni nauczą się niemieckiego.

My sister will be angry.
Moja siostra będzie zła.

These boys will play football.
Ci chłopcy zagrają w piłkę nożną.


Operator will można skrócić do formy 'll, np.:

I'll go to school.
Pójdę do szkoły.

We'll come to you.
Przyjdziemy do ciebie.

Zdania pytające:

will + podmiot + bezokolicznik + reszta zdania


Przykłady:

Will I go to school?
Czy pójdę do szkoły?

Will you play the piano very well?
Zagrasz bardzo dobrze na pianinie?

Will he go to dentist?
Czy on pójdzie do dentysty?

Will she try to understand Maths?
Czy ona spróbuje zrozumieć matematykę?

Will it snow?
Spadnie śnieg?

Will we come to him?
Przyjdziemy do niego?

Will they learn German?
Czy oni nauczą się niemieckiego?

Will your sister be angry?
Czy twoja siostra będzie zła?

Will these boys play football?
Czy ci chłopcy zagrają w piłkę nożną?

Zdania pytające z zaimkiem pytającym:

Jeżeli chcemy zadać pytanie, rozpoczynające się od innego słowa niż "czy", zdanie ma postać:

zaimek pytający + will + podmiot + bezokolicznik + reszta zdania


Przykładowe zaimki pytające:

what - co, jaki, jaka, jakie
who - kto
when - kiedy
where - gdzie
which - który
why - czemu, dlaczego
whose - czyj, czyja, czyje
how much - ile (pytanie o rzeczy niepoliczalne i pieniądze)
how many - ile (pytanie o rzeczy policzalne)
how long - jak długo
which way - którędy


Przykłady:

Which way will you go to work?
Którędy pójdziesz do pracy?

Why will we come to him?
Dlaczego do niego pójdziemy?

What will they do in their free time?
Co oni zrobią w wolnym czasie?

How much will it cost?
Ile to będzie kosztowało?

Zdania przeczące:

podmiot + will + not + bezokolicznik + reszta zdania


Przykłady:

I will not go to school.
Nie pójdę do szkoły.

You will not play the piano very well.
Nie zagrasz bardzo dobrze na pianinie.

He will not go to dentist.
On nie pójdzie do dentysty.

She will not try to understand Maths.
Ona nie spróbuje zrozumieć matematyki.

It will not snow.
Śnieg nie spadnie.

We will not come to you.
Nie przyjdziemy do ciebie.

They will not learn German.
Oni nie nauczą się niemieckiego.

My sister will not be angry.
Moja siostra nie będzie zła.

These boys will not play football.
Ci chłopcy nie zagrają w piłkę nożną.


Will + not można skrócić do formy won't, np.:

I won't go to school.
Nie pójdę do szkoły.

We won't come to you.
Nie przyjdziemy do ciebie.

Krótkie odpowiedzi:

Krótkich odpowiedzi (typu "tak" / "nie") udzielamy za pomocą operatorów will lub won't.


Przykłady:

Will you go to school? ~ Yes, I will. / ~ No, I won't.
Czy pójdziesz do szkoły? ~ Tak. / ~ Nie.

Will he come to your party? ~ Yes, he will. / No, he won't.
Czy on przyjdzie na twoją imprezę? ~ Tak. / ~ Nie.

Will students learn German? ~ Yes, they will. / ~ No, they won't.
Czy uczniowie nauczą się niemieckiego? ~ Tak. / ~ Nie.

Zastosowanie

Czas Future Simple jest odpowiednikiem polskiego czasu przyszłego dla czasowników DOKONANYCH. Dlatego też tłumacząc go na język rodzimy, używamy orzeczeń prostych (jednowyrazowych, np.: I will do - zrobię, I will cook - ugotuję, I will write - napiszę) w przeciwieństwie do nieużywanych form złożonych ("będę robić / robił / robiła", "będę gotować / gotował / gotowała", "będę pisać / pisał / pisała"), charakterystycznych dla czasu Future Continuous.

The Future Simple Tense jest używany do wypowiadania:

 • obietnic lub postanowień osoby mówiącej, dotyczących wykonania w przyszłości jakichś nie planowanych wcześniej czynności, np. I'll call you at 6 p.m. Zadzwonię do ciebie o 18:00. [Czynność nie była planowana wcześniej; spontanicznie obiecuję / postanawiam w przyszłości zadzwonić.];
 • informacji o stanach lub czynnościach przyszłych, występujących niezależnie od czyjejkolwiek woli (zjawiska przyrodnicze, fizyczne, chemiczne itp.), np. Tomorrow the sun will rise at 5:35 a.m. Jutro słońce wzejdzie o 5:35. [Konkretna godzina wschodu słońca nie jest efektem ludzkich ustaleń, ale zjawiskiem, na które człowiek nie ma wpływu.];
 • przewidywań lub przekonań, że dany stan lub czynność nastąpi, bo tak wynika z normalnego biegu wypadków, np. He will graduate in June. On ukończy szkołę w czerwcu. [Zakładamy, iż ktoś ukończy w czerwcu naukę, ponieważ taki rozwój wydarzeń narzuca system edukacyjny.].

Dodatkowe użycie czasu Present Continuous:

 • wyrażanie opinii, przypuszczeń i spekulacji, najczęściej w zdaniach złożonych, w których występują czasowniki: be afraid (obawiać się), be sure (być pewnym), doubt (mieć wątpliwości, wątpić), expect (oczekiwać, spodziewać się), hope (mieć nadzieję), know (wiedzieć), suppose (przypuszczać), think (sądzić, uważać), wonder (zastanawiać się) oraz partykuły: certainly (z pewnością, na pewno), perhaps (być może, możliwe), possibly (przypuszczalnie), probably (prawdopodobnie), surely (pewnie, na pewno), np. She hopes that she will win the competition. Ona ma nadzieję, że wygra zawody. [Pierwsze zdanie występuje w czasie teraźniejszym Present Simple, drugie - w czasie przyszłym Future Simple: ona w teraźniejszości ma nadzieję, że w przyszłości wygra zawody.];
 • oficjalne nagłówki prasowe, dotyczące wydarzeń, które odbędą się w przyszłości, np. The president will open the new airport. Prezydent otworzy nowe lotnisko.;
 • podkreślenie determinacji zrobienia czegoś, np.: I will finish this course. Skończę ten kurs. [Bardzo zależy mi na ukończeniu kursu i jestem pewien, że mi się to uda.].

Określenia czasu charakterystyczne dla Future Simple Tense:

 • in a minute (za minutę),
 • in an hour (za godzinę),
 • in the future (w przyszłości),
 • in two days / weeks / months / years (za dwa dni / tygodnie / miesiące / lata),
 • next day / week / month / year (następnego dnia / tygodnia / miesiąca / roku),
 • soon (wkrótce),
 • the day after tomorrow (pojutrze),
 • today (dzisiaj),
 • tomorrow (jutro),
 • tonight (dziś wieczorem).
Miejsce określeń czasu w zdaniu:
 • określenia czasu umieszczamy na końcu zdania, np. I will call you in an hour. Zadzwonię do ciebie za godzinę.

Czas Future Simple dla czasowników nieużywanych w czasie Future Continuous:

Czasu Future Simple używamy z czasownikami, których nie wolno zastosować w czasie Future Continuous, mimo iż z logicznego punktu widzenia należałoby ten czas wybrać.

Czasowniki te podzielić można na następujące grupy:
 • czynności zmysłów: hear (słyszeć), see (widzieć, rozumieć), smell (czuć zapach, pachnieć), taste (smakować, mieć smak);
 • emocje, uczucia i nastawienie psychiczne: admire (podziwiać, uwielbiać), dislike (nie lubić), fear (odczuwać strach, bać się), feel (czuć), hate (nienawidzić), like (lubić), love (kochać), prefer (preferować, woleć);
 • czynności, procesy i stany umysłowe: believe (wierzyć), depend (zależeć, być uwarunkowanym), expect (oczekiwać, spodziewać się, przypuszczać, sądzić), forget (zapominać), hope (mieć nadzieję), imagine (wyobrażać sobie), know (wiedzieć, znać), mean (mieć na myśli, znaczyć), notice (zauważać), realise (uświadamiać sobie, zdawać sobie sprawę), recognise (rozpoznawać), regret (żałować), remember (pamiętać), seem (wydawać się), suppose (przypuszczać), think (sądzić, uważać), understand (rozumieć);
 • czynności i stany związane z posiadaniem: belong (należeć), cost (kosztować), have (posiadać), own (posiadać), need (potrzebować), possess (posiadać), want (chcieć), wish (życzyć sobie lub komuś);
 • inne: agree (zgadzać się), concern (martwić, niepokoić, dotyczyć), consist of (składać się z), contain (zawierać, mieścić w sobie), owe (zawdzięczać), signify (oznaczać, mieć znaczenie), sound (sprawiać wrażenie, brzmieć).
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl