Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Teksty użytkowe  >>  List prywatny, nieformalny - Informal letter

List prywatny, nieformalny (Informal letter)

Opracowując wzór listu prywatnego, nieformalnego, dołożyliśmy wszelkich starań, by przybrał on jak najbardziej uniwersalny kształt. Stąd też proponowane w nim sformułowania sprawdzą się doskonale podczas tworzenia niemal każdej standardowej lub elektronicznej korespondencji nieformalnej.

Pamiętamy również o abiturientach, którzy z podobnym typem tekstu mogą spotkać się podczas pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, w związku z czym staraliśmy się zawrzeć w naszej propozycji te punkty, których realizacji wymagają polecenia maturalne, a zatem:
 • podziękowanie za ostatnio otrzymany list,
 • wyrażenie radości z pozytywnego wydarzenia, będącego udziałem naszego znajomego,
 • przeproszenie za zwłokę w odpowiedzi i podanie jej przyczyny,
 • zwroty wprowadzające do udzielania informacji,
 • zwroty wprowadzające do zadawania pytań,
 • informację o pozostawaniu w kontakcie i prośbę o odpowiedź,
 • prośbę o przekazanie pozdrowień dla osoby trzeciej,
 • pozdrowienie nadawcy listu.
List pisany jest zgodnie z zachowaniem wszelkich wymogów korespondencji prywatnej, nieformalnej, a więc:
 • wykorzystano obowiązujące zwroty grzecznościowe,
 • uwzględniono stosowny podział na poszczególne akapity,
 • zastosowano popularne słownictwo i skróty.Dear Anna (imię adresata),

Droga Anno (imię adresata),


Thanks a lot for your letter that I got three weeks ago (on Monday itd. - przybliżony termin otrzymania listu). I’m pleased to hear that everything is well with you and that you already have got a job (are coming to Poland, passed your exams itd. - jakiekolwiek pozytywne wydarzenie). I’m very sorry that I haven’t replied to your letter earlier but I’ve had a hectic time preparing to my matriculation.

Dzięki bardzo za Twój list, który dostałem / dostałam trzy tygodnie temu (w poniedziałek itd. - przybliżony termin otrzymania listu). Miło słyszeć, że u Ciebie wszystko dobrze i że właśnie dostałaś pracę (przyjeżdżasz do Polski, zdałaś swoje egzaminy itd. - jakiekolwiek pozytywne wydarzenie). Przepraszam bardzo, że nie odpowiedziałem / nie odpowiedziałam na Twój list wcześniej, ale miałem / miałam bardzo pracowity okres przygotowań do matury.

You’ve asked me some questions. First of all you should know that... (informacja - pełnym zdaniem). You must also remember that... (informacja - pełnym zdaniem). The last very important thing is that... (informacja - pełnym zdaniem).

Zadałaś mi kilka pytań. Po pierwsze powinnaś wiedzieć, że... (informacja - pełnym zdaniem). Musisz również pamiętać, że... (informacja - pełnym zdaniem). Ostatnią bardzo ważną rzeczą jest to, że... (informacja - pełnym zdaniem).

I would like to ask you if... (what / who / when / where / how / why itd. + pytanie z zachowaniem szyku zdania twierdzącego). Can you tell me also if... (what / who / when / where / how / why itd. + pytanie z zachowaniem szyku zdania twierdzącego)? And finally: could you advice me if... (what / who / when / where / how / why itd. + pytanie z zachowaniem szyku zdania twierdzącego)?

Chciałbym / chciałabym zapytać Cię, czy... (co / kto / kiedy / gdzie / jak / dlaczego itd. + pytanie z zachowaniem szyku zdania twierdzącego). Możesz mi również powiedzieć, czy... (co / kto / kiedy / gdzie / jak / dlaczego itd. + pytanie z zachowaniem szyku zdania twierdzącego)? I na koniec: mogłabyś doradzić mi, czy... (co / kto / kiedy / gdzie / jak / dlaczego itd. + pytanie z zachowaniem szyku zdania twierdzącego)?

I must bring to a close now because it’s already late and I have to get up early tomorrow. I promise to be in touch with you. Say hello to your sister (osoba, którą chcemy pozdrowić) and write to me as soon as possible.

Muszę już kończyć, ponieważ robi się późno a mam jutro wcześnie wstać. Obiecuję być z Tobą w kontakcie. Pozdrów ode mnie swoją siostrę (osoba, którą chcemy pozdrowić) i napisz do mnie jak najszybciej.


Best wishes,

Pozdrawiam,


XYZ
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl