Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Czasowniki  >>  Czasowniki złożone - Phrasal verbs

Czasowniki złożone - Phrasal verbs


hand down - przekazać dla potomności, dać coś z góry
hand in - oddawać, wręczać
hand on - podać dalej
hand out - wydawać, rozdawać
hand over - przekazać, dostarczyć
hang about - obijać się, włóczyć się, obracać się
hang around - wałęsać się, marnować czas, obijać się, szwędać się
hang on - czekać, przeczekać
hang onto - kurczowo trzymać (się)
hang out - przesiadywać, spędzać wolny czas
hang up - odkładać słuchawkę, odwołać coś
have on - mieć na sobie, nosić
head for - zmierzać do, ruszać w kierunku
hear from sb - dostawać wiadomość od kogoś
hear sb out - wysłuchiwać kogoś
heat up - podgrzać, dogrzać
hit back - oddawać cios, nie pozostawać dłużnym
hit it off - być w dobrych stosunkach
hit it off with sb - zgodzić się z kimś
hit on sth - natrafić na coś
hit upon sth - natrafić na coś
hold back - powstrzymywać, zatajać
hold off - trzymać z dala, odwlekać, powstrzymać
hold on - czekać chwilę, wytrzymywać
hold out - robić nadzieję, obiecywać
hold up - obrabować, zatrzymać, podpierać
hold with sb - popierać kogoś
hold with sth - pochwalić coś
hook up - przyłączać, podłączać
hurry along - iść szybkim krokiem
hurry away - odejść szybkim krokiem
hurry in - wchodzić szybkim krokiem
hurry out - wyprowadzać w pośpiechu
hurry up - pospieszyć się
hush up - tuszować
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl