Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Zwroty tematyczne  >>  Introduction - Przedstawianie się / kogoś

Introduction - Przedstawianie się / kogoś


Statements - wypowiedzi

Allow me to introduce myself. - Proszę pozwolić, że się przedstawię.
Can I introduce ... to you? - Czy mogę Ci przedstawić ... ?
Do you know ... ? - Czy znasz już ... ?
Have you met ... ? - Czy poznałeś / poznałaś już ... ?
Have you two met before? - Czy wy dwaj / dwoje / dwie już się poznaliście / poznałyście?
Her name is ... . - Ona nazywa się ... .
His name is ... . - On nazywa się ... .
I don't think you've met ... . - Chyba nie znasz jeszcze ... .
I'd like to introduce ... to you. - Chciałbym / Chciałabym ci przedstawić ... .
I'd like you to meet ... . - Chciałbym / Chciałabym, żebyś poznał / poznała ... .
I'm ... . - Jestem ... .
Let me introduce myself. - Pozwól, że się przedstawię.
Let me introduce... - Pozwól, że przedstawię...
May I introduce ... to you? - Czy mogę Ci przedstawić ... ?
May I introduce myself? - Czy mogę się przedstawić?
Meet my friend, ... . - Poznaj mojego przyjaciela, ... .
My first name is ... and my last name is ... . - Na imię mam ..., a na nazwisko ... .
My name is ... . - Nazywam się ... .
This is ... . - To jest ... .
This is my friend, ... . - To jest mój przyjaciel, ... .
You haven't met, have you? - Nie znacie się, prawda?

Replies - odpowiedzi

And I'm ... . - A ja jestem ... .
Glad to meet you. - Miło cię poznać.
Haven't we met before? - Czy myśmy się już nie spotkali / spotkały?
It was nice meeting you. - Miło było cię poznać.
I've heard a lot about you. - Wiele o tobie słyszałem / słyszałam.
I've heard so much about you! - Tyle o tobie słyszałem / słyszałam!
My name's ... . - Nazywam się ... .
Nice meeting you. - Miło cię poznać.
Nice to meet you. - Miło cię poznać.
Pleased to meet you. - Miło cię poznać.
The pleasure is all mine. - Cała przyjemność po mojej stronie.
The pleasure was all mine. - Cała przyjemność po mojej stronie.
We've met before. - Już się znamy.
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl