Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Teksty użytkowe  >>  List z odpowiedzią na prośbę o informacje - Letter in response to request for information - list formalny

List z odpowiedzią na prośbę o informacje
(Letter in response to request for information)

Tworząc wzór listu z odpowiedzią na prośbę o dalsze informacje, dołożyliśmy wszelkich starań, by przybrał on jak najbardziej uniwersalny kształt. Stąd też proponowane w nim sformułowania sprawdzą się doskonale w każdej wypowiedzi tego rodzaju.

Pamiętamy również o abiturientach, którzy z podobnym typem tekstu mogą spotkać się podczas pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, w związku z czym staraliśmy się zawrzeć w naszej propozycji te punkty, których realizacji wymagają polecenia maturalne, a zatem:
  • powód, dla którego sporządzamy list,
  • wyrażenie radości z faktu, iż możemy pomóc,
  • zwroty wprowadzające kolejne informacje,
  • wyrażenie nadziei, że odpowiedzi są wystarczające,
  • zaoferowanie podobnej pomocy w przyszłości.
List pisany jest zgodnie z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych, charakterystycznych dla tego typu pisma, a więc:
  • wykorzystano obowiązujące zwroty grzecznościowe,
  • uwzględniono stosowny podział na poszczególne akapity,
  • zastosowano oficjalne słownictwo i konstrukcje gramatyczne (np. stronę bierną),
  • zrezygnowano z użycia skrótów.Dear Mr Kowalski,

Szanowny Panie Kowalski,


I am writing in response to your letter, which I received on Monday, 24th of May (data otrzymania listu), including some questions connected with English course (holiday travel itd. - tematyka pytań). I feel very happy knowing that I can help you.

Piszę w odpowiedzi na Pana list, który otrzymałem / otrzymałam w poniedziałek 24-go maja (data otrzymania listu), zawierający pytania dotyczące kursu języka angielskiego (wakacyjnego wyjazdu itd. - tematyka pytań). Cieszę się bardzo, że mogę pomóc.

First of all, it is very important to know that... (informacja - pełnym zdaniem). I would like also to inform you that... (informacja - pełnym zdaniem). The last, but not least thing, which you should know is that... (informacja - pełnym zdaniem).

Po pierwsze bardzo ważnym jest, by wiedzieć... (informacja - pełnym zdaniem). Pragnę również poinformować, że... (informacja - pełnym zdaniem). Ostatnią, ale nie mniej ważną rzeczą, którą powinien Pan wiedzieć, jest to, że... (informacja - pełnym zdaniem).

I believe I could resolve your doubts. I would gladly answer any request for further information.

Wierzę, iż mogłem / mogłam rozwiać Pana wątpliwości. Z chęcią odpowiem na kolejne pytania w tej sprawie.


Yours sincerely,

Z poważaniem,


XYZ
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl