Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Teksty użytkowe  >>  List do redakcji - Letter to the editor - list formalny

List do redakcji (Letter to the editor)

Tworząc wzór listu do redakcji, będącego najczęściej komentarzem do przeczytanego artykułu, dołożyliśmy wszelkich starań, by przybrał on jak najbardziej uniwersalny kształt. Stąd też proponowane w nim sformułowania sprawdzą się zapewne w większości sytuacji komunikacyjnych tego typu.

Pamiętamy również o abiturientach, którzy z podobnym rodzajem tekstu mogą spotkać się podczas pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, w związku z czym staraliśmy się zawrzeć w naszej propozycji te punkty, których realizacji wymagają polecenia maturalne, a zatem:
  • wyrażenie uznania dla redakcji za opublikowanie wartościowego artykułu,
  • zwroty ukazujące zgodę lub niezgodę z poszczególnymi tezami artykułu,
  • zwroty wprowadzające uzasadnienie własnego stanowiska,
  • zainteresowanie opiniami innych czytelników,
  • zasugerowanie publikowania kolejnych tekstów o podobnej tematyce.
List pisany jest zgodnie z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych, charakterystycznych dla tego typu pisma, a więc:
  • wykorzystano obowiązujące zwroty grzecznościowe,
  • uwzględniono stosowny podział na poszczególne akapity,
  • zastosowano oficjalne słownictwo i konstrukcje gramatyczne (np. stronę bierną),
  • zrezygnowano z użycia skrótów.Dear Editor,

Szanowna Redakcjo,

I am writing in response to your article (report) connected with the air pollution (anorexia, famine itd. - tematyka, której dotyczy artykuł) issue, which was published in the Newsweek’s last month’s edition. I would like to thank you for this extremely important text, which in my opinion can help many people understand the fact that it is a global problem.

Niniejszy list piszę w odpowiedzi na artykuł (reportaż) związany z zagadnieniem zanieczyszczenia powietrza (anoreksji, głodu itd. - tematyka artykułu), który został opublikowany w ostatnim numerze Newsweeka. Pragnę podziękować za ten niezwykle ważny tekst, który - moim zdaniem - może pomóc wielu ludziom zrozumieć fakt, iż jest to ogólnoświatowy problem.

I absolutely agree with your opinion that... (treść opinii, z którą się zgadzamy). Moreover, I also could not agree more with the statement that... (treść opinii, z którą się zgadzamy).

W pełni zgadzam się z opinią, iż... (treść opinii, z którą się zgadzamy). Ponadto nie mogę się również nie zgodzić z twierdzeniem, że... (treść opinii, z którą się zgadzamy).

On the other hand, I would like to take issue with the view that... (treść opinii, z którą się nie zgadzamy). What is more, I must strongly disagree with the idea that... (treść opinii, z którą się nie zgadzamy).

Z drugiej strony chciałbym / chciałabym polemizować z poglądem, iż... (treść opinii, z którą się nie zgadzamy). Co więcej, zdecydowanie muszę nie zgodzić się ze zdaniem, że... (treść opinii, z którą się nie zgadzamy).

I think that... (nasza opinia). One of the main arguments to prove it is that... (treść argumentu popierającego naszą opinię). Besides... (treść argumentu popierającego naszą opinię).

Sądzę, iż... (nasza opinia). Jednym z głównych argumentów, popierających moje stanowisko, jest to, że... (treść argumentu popierającego naszą opinię). Poza tym... (treść argumentu popierającego naszą opinię).

I wonder what other readers think about this article and I hope that you will publish more texts like this.

Zastanawia mnie, co o wspomnianym artykule sądzą inni czytelnicy i mam nadzieję, że opublikujecie więcej podobnych tekstów.


Yours faithfully,

Z poważaniem,


XYZ
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl