Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Podróżowanie i turystyka  >>  Border - Granica

Border - Granica

a border crossing - przejście graniczne
a false passport - fałszywy paszport
abolition of visas - zniesienie wiz
abroad - za granicą
border crossing - przekraczanie granicy
border guard - straż graniczna
border protection - ochrona granic
border - granica
borderline - linia graniczna
boundless - bezgraniczny, bez granic
citizen - obywatel
consulate - konsulat
contraband - kontrabanda
country of origin - kraj pochodzenia
customs area - obszar celny
customs clearance - odprawa celna
customs duty - opłata celna
customs office - urząd celny
customs officer - urzędnik celny
customs regulations - przepisy celne
entry visa - wiza wjazdowa
EU member states - kraje unijne
extension of passport validity - przedłużenie ważności paszportu
frontier police - straż graniczna
frontier protection - ochrona granic
green card - zielona karta
ID document - dowód tożsamości
identity card - dowód osobisty, dowód tożsamości
passport control - kontrola paszportowa, odprawa paszportowa
passport documentation - dokumentacja paszportowa
passport - paszport
publican - urzędnik celny
residence permit - prawo pobytu
smuggler - przemytnik
smuggling - przemyt
stay permit - pozwolenie na pobyt
temporary residence - pobyt czasowy
the border patrol - patrol graniczny
to apply for a visa - ubiegać się o wizę
to deny somebody a visa - odmówić komuś wizy
to issue a passport - wydać paszport
to obtain permits - załatwiać pozwolenia
to receive a visa - dostać wizę
visa - wiza
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl