Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Człowiek  >>  Clothing: useful expressions - Ubiór: użyteczne wyrażenia

Clothing: useful expressions - Ubiór: użyteczne wyrażenia

dressed - ubrany
size - rozmiar
to be dressed in sth. - być w coś ubranym
to change out of sth. into sth. - przebrać się z czegoś w coś
to change sth. - przebrać się w coś, zmienić coś
to do up sb's shoes / laces - zawiązać buty
to dress - ubierać się
to dress up - stroić się
to dress up as - przebrać się za
to fit sb. - pasować na kogoś
to get changed - przebrać się
to get dressed - ubierać się
to get undressed - rozbierać się
to go well with sth. - pasować do czegoś
to grow out of sth. - wyrosnąć z czegoś
to lace sb's shoes - zawiązać buty
to match sth. - pasować do czegoś
to put on - założyć
to suit - pasować
to take off - zdjąć
to tie a shoelace - zawiązać sznurowadło
to try sth. on - przymierzyć coś
to undress - rozbierać się
to untie a shoelace - rozwiązać sznurowadło
to wear - nosić, ubierać się w
undressed - rozebrany
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl