Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Zwroty tematyczne  >>  Asking for paraphrasing - Prośba o wyjaśnienie niezrozumiałego zwrotu

Asking for paraphrasing - Prośba o wyjaśnienie niezrozumiałego zwrotu


Ask the question in other words, please. - Proszę, zadaj to pytanie innymi słowami.
Could you ask the question in other way? - Czy możesz zadać to pytanie w inny sposób?
Could you explain the word ... to me? - Czy mógłbyś / mogłabyś wytłumaczyć mi, co znaczy słowo ... ?
Could you say it in other words? - Czy mógłbyś / mogłabyś powiedzieć to innymi słowami?
Does the word ... mean the same as ... ? - Czy słowo ... znaczy to samo, co ... ?
I didn’t understand you. - Nie zrozumiałem / zrozumiałam cię.
I don't know what the word ... means. - Nie wiem, co znaczy słowo ... .
I don't understand this sentence. - Nie rozumiem tego zdania.
I speak very little English. - Mówię bardzo słabo po angielsku.
I’m sorry, I don’t understand. - Przepraszam, nie rozumiem.
I'm afraid I don't know what it means. - Obawiam się, że nie wiem, co to znaczy.
I'm afraid I don't understand. - Obawiam się, że nie rozumiem.
I'm not sure - does it mean ... ? - Nie jestem pewien / pewna - czy to znaczy ... ?
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl