Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Teksty użytkowe  >>  List z zażaleniem - Letter of complaint - list formalny

List z zażaleniem (Letter of complaint)

Opracowując wzór listu z zażaleniem, dołożyliśmy wszelkich starań, by przybrał on jak najbardziej uniwersalny kształt. Stąd też proponowane w nim sformułowania sprawdzą się doskonale podczas tworzenia reklamacji dowolnego towaru lub usługi.

Pamiętamy również o abiturientach, którzy z podobnym typem tekstu mogą spotkać się podczas pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, w związku z czym staraliśmy się zawrzeć w naszej propozycji te punkty, których realizacji wymagają polecenia maturalne, a zatem:
  • informację o celu naszego pisma,
  • informację o wcześniejszej, bezskutecznej próbie interwencji,
  • informację na temat produktów lub usług, które nie spełniają naszych oczekiwań,
  • zwroty wprowadzające do omówień kolejnych wad reklamowanego towaru lub usługi,
  • żądanie rekompensaty,
  • prośbę o odpowiedź.
List pisany jest zgodnie z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych, charakterystycznych dla tego typu pisma, a więc:
  • wykorzystano obowiązujące zwroty grzecznościowe,
  • uwzględniono stosowny podział na poszczególne akapity,
  • zastosowano oficjalne słownictwo i konstrukcje gramatyczne (np. stronę bierną),
  • zrezygnowano z użycia skrótów.Dear Sir or Madam,

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


I am writing to you to express my total dissatisfaction with the service (travel, course, English book itd. - przedmiot niezadowolenia) your agency (travel agency, school, shop itd. - instytucja odpowiedzialna, do której kierujemy pismo) provided me with. In fact, I have already written to your secretary’s office about the problem but unfortunately nothing has changed.

Niniejszy list piszę, by wyrazić moje ogromne niezadowolenie z obsługi (wycieczki, kursu, podręcznika do języka angielskiego itd. - przedmiot niezadowolenia), zaoferowanej / zaoferowanego mi przez Państwa biuro (agencję turystyczną, szkołę, sklep itd. - instytucja odpowiedzialna, do której kierujemy pismo). Pisałem / pisałam już w tej sprawie do Państwa sekretariatu, ale niestety, nic w tej kwestii nie zrobiono.

First of all, I would like to draw your attention to the fact that... (pierwsza wada towaru lub usługi - pełnym zdaniem).

Po pierwsze pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż... (pierwsza wada towaru lub usługi - pełnym zdaniem).

To make matters worse, ... (druga wada - pełnym zdaniem).

Co gorsza, ... (druga wada - pełnym zdaniem).

The thing which I mainly cannot accept is that... (trzecia wada - pełnym zdaniem).

Rzeczą, której głównie nie jestem w stanie zaakceptować jest to, że... (trzecia wada - pełnym zdaniem).

Taking into consideration all the trouble I experienced, I hope I can expect a refund. Unless satisfactory compensation is offered I will have no other choice but to take legal action. I have already sought my lawyer’s advice and he suggests suing your company (agency itd. - instytucja odpowiedzialna, do której kierujemy pismo), which, as far as I am concerned, will be done only as the last resort.

Biorąc pod uwagę wszystkie kłopoty, jakich doświadczyłem / doświadczyłam, mam nadzieję, iż mogę oczekiwać zwrotu kosztów. Jeżeli nie zostanie zaoferowana mi satysfakcjonująca rekompensata, będę zmuszony / zmuszona podjąć kroki prawne. Skonsultowałem / skonsultowałam się już w tej sprawie z prawnikiem, który zasugerował mi pozwanie Państwa firmy (biura itd. - instytucja odpowiedzialna, do której kierujemy pismo), co, dopóki nie zostanę do tego zmuszony / zmuszona, uczynię jedynie w ostateczności.


I am looking forward to hearing from you.

Z niecierpliwością czekam na odpowiedź.


Yours faithfully,

Z poważaniem,


XYZ
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl