Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Życie rodzinne i towarzyskie  >>  Correspondence - Korespondencja

Correspondence - Korespondencja

address - adres
addressee - adresat
addressee unknown - adresat nieznany
airmail - poczta lotnicza
anonymous letter - list anonimowy
correspondence - korespondencja
deliver - doręczać
electronic mail - poczta elektroniczna
envelope - koperta
express - poczta ekspresowa
letter - list
letter of condolence - list kondolencyjny
letter-box - skrzynka pocztowa
mailbag - worek na listy
mailbox - skrzynka pocztowa
money order - przekaz pocztowy
notepaper - papier listowy
notification - zawiadomienie
post office - urząd pocztowy
post office box - skrytka pocztowa
postage - opłata pocztowa
postal - pocztowy
postcard - kartka pocztowa
postman - listonosz
priority mail - poczta priorytetowa
private correspondence - korespondencja prywatna
registered letter - list polecony
return address - adres zwrotny
sender - nadawca
signature - podpis
stamp - znaczek
telegram - telegram
unregistered letter - list zwykły
writing paper - papier listowy

Verbs - czasowniki

to addressed a letter - zaadresować list
to correspond with sb - korespondować z kimś
to post a letter - wysłać list
to receive a letter - otrzymać list
to write a letter - napisać list
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl