Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Szkoła  >>  School life - Życie szkolne

School life - Życie szkolne

absence - nieobecność
academic year - rok szkolny
assessment - ocenianie
attendance - obecność
bell - dzwonek
break - przerwa
breakfast - śniadanie
Christmas holidays - ferie zimowe, ferie świąteczne
class - lekcja
complaint - skarga
compulsory subject - przedmiot obowiązkowy
deadline - ostateczny termin wykonania pracy
dinner - obiad
elevenses - drugie śniadanie
exercise - ćwiczenie
expulsion - usunięcie ucznia ze szkoły
free period - okienko
grade - stopień, ocena
holidays - wakacje
homework - zadanie domowe
lesson - lekcja
list of attendance - lista obecności
lunch - drugie śniadanie
lunch break - długa przerwa
mark - ocena
news sheet - gazetka szkolna
note - uwaga
punishment - kara
reprimand - nagana
scholarship - stypendium
school curriculum - program nauczania
school trip - wycieczka szkolna
school year - rok szkolny
set book - lektura szkolne
staff meeting - rada pedagogiczna
subject - temat
summer term - semestr letni
teacher-parents meeting - wywiadówka
term - semestr
timetable - plan lekcji
topic - temat
truancy - wagarowanie
winter break - przerwa zimowa
winter term - semestr zimowy
written work - praca pisemna
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl