Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Szkoła  >>  Exams - Egzaminy

Exams - Egzaminy

Nouns - rzeczowniki

academic results - wyniki w nauce
academic standards - poziom nauczania
entrance examination - egzamin wstępny
entrance test - egzamin wstępny
exam - egzamin
exam paper - arkusz egzaminacyjny
exam results - wyniki egzaminu
examination - egzamin
mock exam - egzamin próbny
school-leaving exam - egzamin końcowy, egzamin na zakończenie szkoły
school-leaving test - test końcowy, test na zakończenie szkoły
university entrance exam - egzamin wstępny na uniwersytet

Verbs - czasowniki

to cheat in an exam - ściągać na egzaminie
to correct exam papers - sprawdzać / poprawiać arkusze egzaminacyjne
to do an exam - przystępować do egzaminu
to do badly in an exam - napisać egzamin źle
to do well in an exam - napisać egzamin dobrze
to fail a test - nie zdać testu / egzaminu
to fail an exam - nie zdać egzaminu
to get ... marks in an exam - zdobyć ... punktów na egzaminie
to get mark - otrzymać stopień
to get the results - otrzymać wyniki
to get the results of a test - dostać wyniki testu
to mark exam papers - sprawdzać arkusze egzaminacyjne
to pass an exam - zdać egzamin
to prepare for - przygotowywać się do
to retake an exam - ponownie przystępować do egzaminu
to revise for - powtarzać materiał do
to score ... marks in an exam - uzyskać ... punktów na egzaminie
to sit an exam - przystępować do egzaminu
to study for - uczyć się do
to take an exam - przystępować do egzaminu
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl