Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Szkoła  >>  School activities - Czynności szkolne

School activities - Czynności szkolne

to answer the question - odpowiadać na pytanie
to attend a course - uczęszczać na kurs
to attend classes - uczęszczać na lekcje
to attend school - uczęszczać do szkoły
to be absent - być nieobecnym
to be at a lesson - być na lekcji
to be excluded - być zawieszonym, być usuniętym
to be expelled - być usuniętym, być wydalonym
to be present - być obecnym
to discuss set books - omawiać lektury
to do a course - robić kurs
to do a project - robić projekt
to do a task - robić zadanie / ćwiczenie
to do an exercise - robić ćwiczenie
to do an experiment - przeprowadzić eksperyment
to do homework - odrabiać pracę domową
to do one's best - bardzo się starać
to get a certificate - dostać świadectwo
to get a degree - uzyskać stopień naukowy
to get a diploma - dostać dyplom
to get into university - dostać się na uczelnię
to give mark - postawić stopień
to go to school - chodzić do szkoły
to graduate from school - ukończyć szkołę
to hand in homework - oddawać pracę domową
to have a break - zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
to learn about sth. - uczyć się o czymś
to learn by heart - uczyć się na pamięć
to learn sth. - uczyć się czegoś
to leave school - skończyć szkołę
to make a presentation - przygotowywać prezentację
to make mistakes - robić błędy
to make notes - robić notatki
to make progress - robić postępy
to mark homework - sprawdzać pracę domową
to memorise - uczyć się na pamięć
to miss lessons - opuszczać lekcje
to obtain a certificate - otrzymać świadectwo
to obtain a degree - otrzymać stopień
to obtain a diploma - otrzymać dyplom
to participate in a lesson - brać udział w lekcji
to play truant - wagarować
to prepare - przygotować się
to read maps - czytać mapy
to read maps - czytać mapy
to reprimand sb. - udzielić komuś nagany
to set an essay - zadawać wypracowanie
to set homework - zadawać pracę domową
to skip classes - opuszczać lekcje, uciekać
to solve a problem - rozwiązywać zadanie [matematyczne]
to study hard - uczyć się pilnie
to study sources - studiować teksty źródłowe
to take notes - robić notatki
to take part in a lesson - brać udział w lekcji
to take the register - sprawdzić obecność
to write an essay - pisać wypracowanie
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl