Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Świat przyrody  >>  Environment: environmental issues - Środowisko: zagadnienia ochrony środowiska

Environment: environmental issues - Środowisko: zagadnienia ochrony środowiska

acid rain - kwaśny deszcz
air pollution - zanieczyszczenie powietrza
car exhaust fumes - spaliny samochodowe
carbon dioxide - dwutlenek węgla
climate changes - zmiany klimatyczna
deforestation - wylesianie
global warming - globalne ocieplenie
greenhouse effect - efekt cieplarniany
holes in the ozone layer - dziury w powłoce ozonowej
industry - przemysł
landfills - wysypiska śmieci
lead - ołów
litter - śmieci
overpopulation - przeludnienie
pollution - zanieczyszczenie
smog - smog
water pollution - zanieczyszczenie wody
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl