Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Świat przyrody  >>  Environment: harmful activities - Środowisko: działania szkodliwe

Environment: harmful activities - Środowisko: działania szkodliwe

burn petrol - spalać benzynę
burn rubbish - spalać śmieci
cut down forests - wycinać lasy
damage the environment - niszczyć środowisko
pollute - zanieczyszczać
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl