Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Praca  >>  Stop working - Zaniechanie pracy

Stop working - Zaniechanie pracy

Nouns - rzeczowniki

dismissal - zwolnienie
maternity leave - urlop macierzyński
medical certificate of temporary work disability - zwolnienie lekarskie
notice - wypowiedzenie
pensioner - emeryt
redundancy package - zwolnienie wielu pracowników z odprawą
resignation - rezygnacja
retirement - emerytura [okres w życiu]
state pension - emerytura państwowa
unemployment - bezrobocie
unemployment benefit - zasiłek dla bezrobotnych
voluntary redundancy - dobrowolne zwolnienie
written notice - pisemne wypowiedzenie

Verbs - czasowniki

to be eligible for a pension - mieć uprawnienia do emerytury
to be fired - być zwolnionym
to be off sick - mieć zwolnienie lekarskie
to be on holiday - być na urlopie
to be on sick leave - być na zwolnieniu lekarskim
to be out of work - być bezrobotnym
to be retired - być na emeryturze
to be sacked - być zwolnionym
to be unemployed - być bezrobotnym
to dismiss sb. - zwolnić kogoś
to dissolve a contract - rozwiązywać umowę
to fire sb. - zwolnić kogoś, wylać kogoś
to get the sack - zostać wylanym z pracy
to give sb. the sack - zwolnić kogoś, wylać kogoś
to give up work - rzucić pracę
to go on leave - iść na urlop
to hand in one's resignation - złożyć rezygnację
to have a day off - zrobić sobie dzień wolny
to lay off - zwolnić czasowo [np. na okres zimy]
to quit work - rzucić pracę
to resign - zrezygnować
to retire - przejść na emeryturę
to sack sb. - zwolnić kogoś, wylać kogoś
to set up on one's own - założyć własny interes, przejść na swoje
to take a day off - wziąć dzień wolny
to take a time off - wziąć dzień wolny
to take leave - brać urlop
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl