Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Praca  >>  Starting a job - Rozpoczynanie pracy

Starting a job - Rozpoczynanie pracy

Nouns - rzeczowniki

applicant - osoba starająca się o pracę
application form - formularz / podanie o pracę
candidate - kandydat
certificate - certyfikat
contract - umowa
cover letter - list motywacyjny
covering letter - list motywacyjny
curriculum vitae - życiorys
CV - życiorys
diploma - dyplom
employment - zatrudnienie
employment contract - umowa o pracę
experience - doświadczenie
interview - rozmowa kwalifikacyjna
job - zawód, posada
job advertisement - ogłoszenie o pracę
job application - podanie o pracę
job centre - biuro pośrednictwa pracy
job-seeker - poszukujący pracy
letter of application - podanie o pracę
letter of reference - list referencyjny
National Insurance Number - numer ubezpieczenia zdrowotnego
occupation - zawód
oral contract - umowa ustna
outplacement - pomoc w znalezieniu pracy
position - stanowisko
post - stanowisko
previous experience - dotychczasowe doświadczenie
profession - zawód [wymagający kwalifikacji]
qualifications - kwalifikacje
recruitment - rekrutacja, przyjmowanie nowych pracowników
references - referencje
skill - umiejętność
training - szkolenie
training session - szkolenie
vacancy - wolna posada, wakat
work permit - pozwolenie na pracę
working conditions - warunki pracy
written contract - umowa pisemna

Verbs - czasowniki

to accept a job - przyjąć pracę
to apply for a job - ubiegać się o pracę
to be short-listed for the job - być umieszczonym na krótkiej liście ubiegających się o pracę
to draw up an agreement - zawierać umowę
to employ - zatrudniać
to enclose a CV - załączyć życiorys
to fill in a form - wypełnić formularz
to get a job - dostać pracę
to hire sb. - zatrudnić kogoś
to look for a job - szukać pracy
to recruit - rekrutować pracowników
to take a job - przyjąć pracę
to take on - zatrudniać
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl