Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Praca  >>  Economy - Ekonomia

Economy - Ekonomia

advance - zaliczka
balance - bilans
balance of trade - bilans handlowy
bank account - konto bankowe
bankrupt - bankrut
bankrupting - bankrutowanie
big deal - wielki interes
business - firma, interes, transakcja
business appointment - spotkanie w interesach
business capacities - zdolność do prowadzenia działalności
businessman - przedsiębiorca
capital - kapitał
capital investment - lokata kapitału
cash - gotówka
cash account - konto gotówkowe
cash down - płatne z góry
cash on delivery - płatne przy odbiorze
commerce - handel
commodity exchange - giełda towarowa
company - firma, przedsiębiorstwo
company limited by share - spółka akcyjna
competition - konkurencja
contract - kontrakt
cost - cena, koszt
credit - kredyt
deal - transakcja
demand - popyt
dividend - dywidenda
e-commerce - handel elektroniczny
economy - gospodarka
enterprise - przedsiębiorstwo
exchange - giełda
failure of a company - bankructwo spółki
foreign trade - handel zagraniczny
free trade - wolny handel
funds - fundusze, gotówka
illegal transactions - nielegalne interesy
incorporated enterprise - spółka akcyjna
international trade - handel międzynarodowy
investment credit - kredyt inwestycyjny
joint stock company - spółka akcyjna
limited liability company - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
limited partnership - spółka komandytowa
limited partnership - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
loan - pożyczka
money-maker - przynoszący duże dochody
mortgage - kredyt hipoteczny
prepayment - zadatek, zaliczka
price - koszt, cena
private company - spółka osobowa
risky business - ryzykowny interes
selling price - cena detaliczna
share - akcja
share capital - kapitał akcyjny
starting price - cena wywoławcza
stock - akcja
stock exchange - giełda papierów wartościowych
supply - podaż
wholesale price - cena hurtowa

Phrases - zwroty

to attract capital - przyciągać kapitał
to be in business - prowadzić transakcje
to be much in demand - cieszyć się popytem
to do a deal with sb - robić z kimś interesy
to do a great business - robić duże interesy
to draw out of an account - podejmować z konta
to give sb credit - dawać kredyt
to make a good deal - zrobić dobry interes
to pay in cash - płacić gotówką
to set up shop - założyć interes, rozpocząć działalność
to shut up shop - zwinąć interes, zakończyć działalność
to sign a contract - podpisać kontrakt
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl