Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Praca  >>  Income - Dochód

Income - Dochód

Nouns - rzeczowniki

basic earnings - podstawowe zarobki
bonus - premia
compensation package - wynagrodzenie dyrektora
earnings - zarobki
fee - wynagrodzenie za usługi [dotyczy lekarzy, adwokatów itp.]
fringe benefits - świadczenia dodatkowe
golden handshake - duża odprawa dla wysokiego rangą pracownika
income - dochód
lump sum - duża suma pieniędzy, wypłacana pracownikowi przy zwolnieniu
paid holidays - płatne wakacje
pay - płaca
pay rise - podwyżka
payment - wypłata
pension - emerytura [pieniądze]
performance bonus - premia za osiągnięcia
perks - świadczenia dodatkowe
profit - zysk
rate per hour - stawka za godzinę
rate per month - stawka za miesiąc
rate per week - stawka za tydzień
reward - nagroda
salary - pensja [miesięczna, roczna]
severances package - odprawa
starting salary - pensja początkowa [w okresie próbnym]
wages - zapłata tygodniowa, dniówka [zazwyczaj za prace fizyczne]

Verbs - czasowniki

to cut overtime payments - obciąć płace za nadgodziny
to do sth. for a living - zarabiać na życie
to earn - zarabiać
to earn one's living as - zarabiać na życie jako
to get a bonus - dostać premię
to get a pay rise - dostać podwyżkę
to get a rise - dostać podwyżkę
to pay - płacić
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl