Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Człowiek  >>  Age - Wiek

Age - Wiek

Nouns - rzeczowniki

... years of age - ... lat
adolescence - dojrzewanie
age - wiek
age group - grupa wiekowa
age of consent - wiek, w którym osoba może rozpocząć życie seksualne, nie narażając partnerów na sankcje prawne
age of discretion - wiek odpowiedzialności karnej
Aged - ludzie starsi [ogólnie, jako grupa]
an old age pensioner - emeryt
awkward age - okres dojrzewania
babe - dziecko [określenie literackie]
baby - dziecko
calf - młody człowiek
child / children - dziecko / dzieci
childhood - dzieciństwo
date of birth - data urodzenia
eightieth birthday - 80. urodziny
elderly - osoba starsza, podstarzała
four next birthday - trzylatek [następne urodziny to czwarte]
infant - dziecko w wieku przedszkolnym
kid - dziecko
new-born baby - nowonarodzone dziecko, noworodek
OAP [skrót od "an old age pensioner"] - emeryt
octogenarian - osiemdziesięciolatek
old age - starość
old bag - stara wiedźma [określenie pogardliwe]
old boy - absolwent, wychowanek szkoły, staruszek
old girl - absolwentka, wychowanka szkoły, staruszka
old hand - osoba doświadczona [zwłaszcza adept w jakiejś dziedzinie]
old lady - matka, żona
old man - ojciec, mąż, pracodawca, staruszek
old timer - osoba doświadczona, weteran
old woman - matka, żona, ślamazarny mężczyzna
older generation - starsze pokolenie
oldie - stara rzecz lub osoba
pensioner [an old age pensioner, OAP] - emeryt
schoolboy - chłopiec w wieku szkolnym, uczeń
schoolgirl - dziewczynka w wieku szkolnym, uczennica
second childhood - demencja starcza
septuagenarian - siedemdziesięciolatek
teenager - nastolatek
toddler - dziecko, które niedawno nauczyło się chodzić, bobas
youngster - młodzik, młody człowiek

Verbs - czasowniki

to act sb's age - zachowywać się, jak na swój wiek przystało
to age a lot - zestarzeć się mocno
to approach middle-age - osiągnąć wiek średni
to be getting on (in) years - starzeć się
to be in full bloom - być w rozkwicie
to be of age - być pełnoletnim
to be past sb's prime - mieć za sobą swoje najlepsze lata
to be under age - być niepełnoletnim
to breathe sb's last - umrzeć
to come of age - osiągnąć 18 lat, stać się dorosłym [w świetle prawa]
to come out of the ark - być bardzo starym
to come up to school age - dorastać do wieku szkolnego / przedszkolnego
to come up to seventy - osiągnąć 70 lat
to feel sb's age - czuć swoje lata
to grow old - starzeć się
to head for retirement - zmierzać do emerytury
to kick the bucket - kopnąć w kalendarz
to look sb's age - wyglądać na swoje lata
to pass away / on - odejść z tego świata, umrzeć
to still go strong - ciągle dobrze się trzymać
to turn thirty - osiągnąć trzydziestkę

Adjectives - przymiotniki

adult - dorosły
aged 17 - mający 17 lat
ageing - starzejący się
as old as Adam - bardzo stary
at the age of 67 - w wieku 67 lat
by the age of 26 - do 26 roku życia
childish - dziecinny
elder - starszy
eldest - najstarszy
girlish - dziewczęca
grown-up - dorosły
in sb's early fifties - w wieku ok. 50 - 53 lata [po pięćdziesiątce]
in sb's late forties - w wieku ok. 47 - 49 lat [przed pięćdziesiątką]
in sb's mid-twenties - w wieku ok. 24 - 26 lat [środek danego dziesięciolecia]
in sb's prime - w kwiecie wieku
in sb's seventy-fifth year - w 75. roku życia
in sb's youth - w młodości
in the prime of life - w kwiecie wieku
juvenile delinquent - nieletni, winny jakiegoś przestępstwa
mature - dojrzały
middle-aged - w średnim wieku
minor - niepełnoletni
nearly eighteen months old - prawie osiemnastomiesięczny
not as young as sb. was - nie tak młody jak kiedyś
of certain age - w średnim wieku [o kobiecie]
old - stary
old enough to know better - wystarczająco starszy, by wiedzieć lepiej
old hat - przestarzały, niemodny
older than sb. looks - nie wyglądający na swoje lata [starszy niż się wydaje]
old-fogeyish - staroświecki, przestarzały
on the wrong side of 40 - po czterdziestce
over 21 - powyżej 21 lat
over 60s - powyżej 60 lat
over the hill - za stary [np. na podjęcie pracy]
senile - starczy
ten months old - dziesięciomiesięczny
the same age as... - w tym samym wieku, co...
twice sb's age... - dwa razy starszy niż...
under 40s - poniżej czterdziestki
young - młody
young at heart - młody duchem

Phrases - zwroty

Life begins at forty. - Życie zaczyna się po czterdziestce.
You are as old as you feel. - Masz tyle lat, na ile się czujesz.
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl