Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Człowiek  >>  Body: skeleton - Ciało: szkielet

Body: skeleton - Ciało: szkielet

articular capsule - torebka stawowa
breastbone - mostek
calcaneus - kość piętowa
carpal bones - kości nadgarstka
cervical vertebra - kręgi szyjne
cervix part - część szyjna
clavicle - obojczyk
costal arch - łuk żebrowy
femur - kość udowa
fibula - kość strzałkowa, strzałka
finger bones - kości palców ręki
floating ribs - żebra wolne
head - głowa
ilium - kość biodrowa
ischium - kość kulszowa
knee joint - staw kolanowy
kneecap - rzepka
lumbar part - część lędźwiowa
lumbar vertebra - kręgi lędźwiowe
metatarsal/foot bone - kości śródstopia
pelvis - miednica
phalanges - paliczki
pubic bone - kość łonowa
scapula - łopatka
skeleton - szkielet
sternum - mostek
tailbone - kość ogonowa
the vertelbral column - kręgosłup
thighbone - kość udowa
thoracic vertebra - kręgi piersiowe
thorax - klatka piersiowa
tibia - piszczel, kość piszczelowa
true rib - żebro właściwe
ulna - kość łokciowa
wrist bones - kości nadgarstka
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl