Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Czasy gramatyczne  >>  The Future Continuous Tense

The Future Continuous Tense (czas przyszły ciągły)


Konstrukcja

Zdania twierdzące:

podmiot + orzeczenie (will + be + bezokolicznik z końcówką -ing) + reszta zdania


Will to tzw. operator, czyli nieprzetłumaczalna cząstka, która jest informacją gramatyczną o zastosowanym czasie.


Przykłady:

I will be going to school.
Będę szedł / Będę szła do szkoły.

You will be playing the piano and she will be listening to.
Ty będziesz grać na pianinie a ona będzie słuchać.

He will be swimming at the river.
On będzie pływać w rzece.

It will be raining all day today.
Deszcz będzie padać dziś przez cały dzień.

We will be learning English.
My będziemy się uczyć języka angielskiego.

They will be speaking German.
Oni będą mówić po niemiecku.

My dog will be barking.
Mój pies będzie szczekać.

These sportsmen will be taking a shower.
Ci sportowcy będą brać prysznic.

Operator will można skrócić do formy 'll, np.: I'll be going to school. Będę szedł / Będę szła do szkoły. He'll be swimming at the river. On będzie pływać w rzece.

Zasady dodawania końcówki -ing:

Jeżeli czasownik kończy się na pojedynczą samogłoskę -e, to dodając do niego końcówkę -ing, -e należy usunąć:

move - I will be moving (ruszać się - ja będę się ruszać),
type - she will be typing (pisać na maszynie - ona będzie pisać na maszynie),
leave - we'll be leaving (wychodzić - my będziemy wychodzić),
ALE:
see - I will be seeing (spotykać się - ja będę się spotykać).

Jeżeli czasownik składa się z jednej sylaby, a trzy jego ostatnie (czasem jedyne) litery to: spółgłoska + samogłoska + spółgłoska (za wyjątkiem -w), wówczas przed dodaniem końcówki -ing należy podwoić ostatnią literę czasownika:

swim - he'll be swimming (pływać - on będzie pływał),
run - they'll be running (biec - oni będą biegli),
ALE:
blow - the wind will be blowing (wiać - wiatr będzie wiał).

W pozostałych sytuacjach końcówkę -ing dodajemy do podstawowej formy czasownika.

Zdania pytające:

will + podmiot + be + bezokolicznik z końcówką -ing + reszta zdania


Przykłady:

Will I be going to school?
Czy będę szedł / będę szła do szkoły?

Will you be playing the piano and will she be listening to?
Czy ty będziesz grać na pianinie a ona będzie słuchać?

Will he be swimming at the river?
Czy on będzie pływać w rzece?

Will it be raining all day today?
Czy deszcz będzie padać dziś przez cały dzień?

Will we be learning English?
Czy będziemy uczyć się języka angielskiego?

Will they be speaking German?
Czy oni będą mówić po niemiecku?

Will my dog be barking?
Czy mój pies będzie szczekać?

Will these sportsmen be taking a shower?
Czy ci sportowcy będą brać prysznic?

Zdania pytające z zaimkiem pytającym:

Jeżeli chcemy zadać pytanie, rozpoczynające się od innego słowa niż "czy", zdanie ma postać:

zaimek pytający + will + podmiot + be + bezokolicznik z końcówką -ing + reszta zdania


Przykładowe zaimki pytające:

what - co, jaki, jaka, jakie
who - kto
when - kiedy
where - gdzie
which - który
why - czemu, dlaczego
whose - czyj, czyja, czyje
how much - ile (pytanie o rzeczy niepoliczalne i pieniądze)
how many - ile (pytanie o rzeczy policzalne)
how long - jak długo
which way - którędy


Przykłady:

Which way will you be going to work?
Którędy będziesz chodzić do pracy?

Why will she be cooking dinner at 5 p.m.?
Dlaczego ona będzie gotować obiad o 17:00?

What will they be doing today?
Co oni będą dziś robić?

When will he be coming home?
Kiedy on będzie wracać do domu?

Zdania przeczące:

podmiot + will + not + be + bezokolicznik z końcówką -ing + reszta zdania


Przykłady:

I will not be going to school.
Nie będę szedł / Nie będę szła do szkoły.

You will not be playing the piano and she will not be listening to.
Ty nie będziesz grać na pianinie a ona nie będzie słuchać.

He will not be swimming at the river.
On nie będzie pływać w rzece.

It will not be raining all day today.
Deszcz nie będzie padać dziś przez cały dzień.

We will not be learning English.
My nie będziemy się uczyć języka angielskiego.

They will not be speaking German.
Oni nie będą mówić po niemiecku.

My dog will not be barking.
Mój pies nie będzie szczekać.

These sportsmen will not be taking a shower.
Ci sportowcy nie będą brać prysznica.


Will + not można skrócić do formy won't, np.:

I won't be going to school. Nie będę szedł / Nie będę szła do szkoły. He won't be swimming at the river. On nie będzie pływać w rzece.

Krótkie odpowiedzi:

Krótkich odpowiedzi (typu "tak" / "nie") udzielamy za pomocą operatorów will lub won't.


Przykłady:

Will you be playing the piano? ~ Yes, I will. / ~ No, I won't.
Czy ty będziesz grać na pianinie? ~ Tak. / ~ Nie.

Will he be going to dentist? ~ Yes, he will. / No, he won't.
Czy on będzie szedł do dentysty? ~ Tak. / ~ Nie

. Will they be speaking German? ~ Yes, they will. / ~ No, they won't.
Czy oni będą mówić po niemiecku? ~ Tak. / ~ Nie.

Zastosowanie

Czas Future Continuous jest odpowiednikiem polskiego czasu przyszłego dla czasowników NIEDOKONANYCH. Dlatego też tłumacząc go na język rodzimy, używamy orzeczeń złożonych (dwuwyrazowych, np.: I will be doing - będę robić / robił / robiła, I will be cooking - będę gotować / gotował / gotowała, I will be writing - będę pisać / pisał / pisała) w przeciwieństwie do nieużywanych form prostych ("zrobię", "ugotuję", "napiszę"), charakterystycznych dla czasu Future Simple.

The Future Continuous Tense jest używany do mówienia o czynnościach:

 • mających dziać się w konkretnym momencie lub okresie w przyszłości, np. This time tomorrow we'll be writing our exam. Jutro o tej porze będziemy pisać egzamin. [Za 24 godziny, a zatem w konkretnym momencie w przyszłości, będzie się odbywała konkretna czynność: pisanie egzaminu.].

Dodatkowe użycie czasu Future Continuous:

 • mówienie o planach na przyszłość, wyrażanie planowanego zamiaru, np. I will be going to the cinema tonight. Dziś wieczorem będę szedł do kina. [Wyjście do kina jest zaplanowane i pewne w stu procentach, jestem do niego przygotowany, prawdopodobnie kupiłem bilet itd.];
 • mówienie o planach na przyszłość jako wstęp do oferty lub prośby, np. I will be going to the cinema tonight. Can I borrow your car? Dziś wieczorem wybieram się do kina. Mogę pożyczyć twój samochód? [Wyjście do kina jest zaplanowane i pewne w stu procentach, jestem do niego przygotowany, prawdopodobnie kupiłem bilet itd. i staram się rozwiązać pozostałe problemy związane z wyjściem.];
 • uprzejme pytanie, na które odpowiedź będzie decydowała o dalszym zachowaniu pytającego, np. Will you be taking sandwiches to work? Będziesz brać kanapki do pracy? [Pytający chce się dowiedzieć, czy rozmówca zamierza wziąć do pracy kanapki, gdyż prawdopodobnie w wyniku pozytywnej odpowiedzi musi te kanapki przygotować.];
 • wyrażanie przekonań lub przewidywań, że dany stan lub czynność nastąpi, na podstawie wcześniejszych doświadczeń, np. She won't be coming with us. Ona z nami nie pójdzie. [Wyrażamy przekonanie, iż ona z nami nie pójdzie, ponieważ z doświadczenia wiemy, że wcześniej w podobnych sytuacjach również odmawiała.].

Określenia czasu charakterystyczne dla Future Continuous Tense:

 • in a minute (za minutę),
 • in an hour (za godzinę),
 • in the future (w przyszłości),
 • in two days / weeks / months / years (za dwa dni / tygodnie / miesiące / lata),
 • next day / week / month / year (następnego dnia / tygodnia / miesiąca / roku),
 • soon (wkrótce),
 • the day after tomorrow (pojutrze),
 • this time next week / month / year (o tej porze w przyszłym tygodniu / miesiącu / roku),
 • this time tomorrow (jutro o tej porze),
 • today (dzisiaj),
 • tomorrow (jutro),
 • tonight (dziś wieczorem).
Miejsce określeń czasu w zdaniu:
 • określenia czasu umieszczamy na końcu zdania, np. I will be playing tennis today. Będę dziś grać w tenisa., rzadziej na początku zdania, np. This time next week we will be flying to London. Za tydzień o tej porze będziemy lecieć do Londynu.

Czasowniki nieużywane w czasie Future Continuous:

W języku angielskim istnieje grupa czasowników, których nie wolno stosować w czasie Future Continuous, mimo iż z logicznego punktu widzenia należałoby ten czas wybrać, i których - w związku z tym - należy używać w czasie Future Simple.

Czasowniki te podzielić można na następujące grupy:
 • czynności zmysłów: hear (słyszeć), see (widzieć, rozumieć), smell (czuć zapach, pachnieć), taste (smakować, mieć smak);
 • emocje, uczucia i nastawienie psychiczne: admire (podziwiać, uwielbiać), dislike (nie lubić), fear (odczuwać strach, bać się), feel (czuć), hate (nienawidzić), like (lubić), love (kochać), prefer (preferować, woleć);
 • czynności, procesy i stany umysłowe: believe (wierzyć), depend (zależeć, być uwarunkowanym), expect (oczekiwać, spodziewać się, przypuszczać, sądzić), forget (zapominać), hope (mieć nadzieję), imagine (wyobrażać sobie), know (wiedzieć, znać), mean (mieć na myśli, znaczyć), notice (zauważać), realise (uświadamiać sobie, zdawać sobie sprawę), recognise (rozpoznawać), regret (żałować), remember (pamiętać), seem (wydawać się), suppose (przypuszczać), think (sądzić, uważać), understand (rozumieć);
 • czynności związane z posiadaniem: belong (należeć), cost (kosztować), have (posiadać), own (posiadać), need (potrzebować), possess (posiadać), want (chcieć), wish (życzyć sobie lub komuś);
 • inne: agree (zgadzać się), concern (martwić, niepokoić, dotyczyć), consist of (składać się z), contain (zawierać, mieścić w sobie), owe (zawdzięczać), signify (oznaczać, mieć znaczenie), sound (sprawiać wrażenie, brzmieć).
Zdarzają się sytuacje, gdy niektóre z przytoczonych czasowników mimo wszystko pojawiają się w czasie Future Continuous. Należy jednak pamiętać, że przybierają one wówczas inne od wskazanego powyżej znaczenie, np.:

We will see. Zobaczymy.
We will be seeing them. Spotkamy się z nimi.

I will smell it. Poczuję to (wyczuję na węch).
I'm sure that the cake will smell great. Jestem pewien, że ciasto będzie świetnie pachnieć.
I will be smelling. Będę wąchać (celowo).

The cake will taste great. Ciasto będzie świetnie smakować.
I will be tasting the cake. Ja skosztuję (spróbuję na smak) ciasta.

They will admire you. Oni będą cię podziwiać. / Docenią cię.
They will be admiring the picture. Oni będą oglądać obraz, podziwiając go / zachwycając się nim.

You will love them. Pokochasz je.
You will be loving them. Będziesz je ubóstwiać / uwielbiać.

I will probably expect some guests on Sunday. Prawdopodobnie w niedzielę będę spodziewać się gości.
Maybe next year I will be expecting (a baby). Być może w przyszłym roku będę się spodziewać dziecka / będę w ciąży.

I will think about it. Pomyślę o tym. / Zastanowię się nad tym.
I will be thinking about you. Będę o tobie myśleć / rozmyślać.

He will understand it. On to zrozumie.
He will be understanding. On będzie wyrozumiały.

I will have a car. Będę mieć / posiadać samochód.
I will be having a tea. Będę pić herbatę.
I will be having a breakfast. Będę jeść śniadanie.
I will be having a shower. Będę brać prysznic.
I will be having a bath. Będę się kąpać. / Będę brać kąpiel.
I will be having a good time. Będę się dobrze bawić. / Będę miło spędzać czas.

Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl